homeคณิตศาสตร์พื้นฐาน
person
คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ผู้สอน
นางสาว ศิลากาญจน์ รุ่งเรือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
813

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียน คณิตศาสตร์พื้นฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)