คอมพิวเตอร์ ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้น ม.1 ทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์