homeคอมพิวเตอร์ ม.3
personperson_add
คอมพิวเตอร์ ม.3

ผู้สอน
ครู ครูชาญวิทย์ แสงเงิน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8133

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้น ม.3 ทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)