homeคอมพิวเตอร์ ม.3
person
คอมพิวเตอร์ ม.3

ผู้สอน
ครู ครูชาญวิทย์ แสงเงิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ ม.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8134

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้น ม.3 ทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)