homeหลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก ม.4
personperson_add
หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก ม.4

ผู้สอน
นาย ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8135

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก ทฤษฏีสี การจัดองค์ประกอบของภาพ การออกแบบงานกราฟิก การใช้โปรแกรมด้วยกราฟิก เช่น Adobe Photoshop , Adobe illustrator


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)