homeหลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก ม.4
person
หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก ม.4

ผู้สอน
นาย ปกรณ์กฤช กันทะเลิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก ม.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8135

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก ทฤษฏีสี การจัดองค์ประกอบของภาพ การออกแบบงานกราฟิก การใช้โปรแกรมด้วยกราฟิก เช่น Adobe Photoshop , Adobe illustrator


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)