เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก ม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก ทฤษฏีสี การจัดองค์ประกอบของภาพ การออกแบบงานกราฟิก การใช้โปรแกรมด้วยกราฟิก เช่น Adobe Photoshop , Adobe illustrator