ผู้สอน
นาย บุญรัตน์ คำเลิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8136

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านอำปึล


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ม.1