homeวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ฟิสิกส์ 1) ว 31105
personperson_add
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ฟิสิกส์ 1) ว 31105

ผู้สอน
นาย ทวี มณีนิล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ฟิสิกส์ 1) ว 31105

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8138

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มนักเรียนที่เรียนกับคุณครูทวี มณีนิล ม.4/1 ,4/2,4/3 ,4/4 , 4/5 , 4/8 ,4/13 , 4/14


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)