homeวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ฟิสิกส์ 1) ว 31105
person
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ฟิสิกส์ 1) ว 31105

ผู้สอน
นาย ทวี มณีนิล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ฟิสิกส์ 1) ว 31105

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8138

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กลุ่มนักเรียนที่เรียนกับคุณครูทวี มณีนิล ม.4/1 ,4/2,4/3 ,4/4 , 4/5 , 4/8 ,4/13 , 4/14


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)