homePowerpoint สำหรับงานตำรวจ
person
Powerpoint สำหรับงานตำรวจ

ผู้สอน
ส.ต.ต. พิพัฒน์ กังวาฬเดช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Powerpoint สำหรับงานตำรวจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8139

สถานศึกษา
ITRDT

คำอธิบายวิชา

สำหรับเรียน Powerpoint


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)