homeค 33101
personperson_add
ค 33101

ผู้สอน
person
นาง ฉวีวรรณ จำนงค์ถ้อย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ค 33101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8148

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้เรียนศึกษาเรื่องเรื่องสถิติเบื้องต้น  การวิเคราะห์ข้อมูล  การสำรวจความคิดเห็น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)