homeค 33101
person
ค 33101

ผู้สอน
นาง ฉวีวรรณ จำนงค์ถ้อย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ค 33101

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8148

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ผู้เรียนศึกษาเรื่องเรื่องสถิติเบื้องต้น  การวิเคราะห์ข้อมูล  การสำรวจความคิดเห็น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)