3/1

ผู้สอน
นาง ธัญนันท์ คงสนิท
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
3/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8158

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 -3/7 และ 3/12


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)