homeง21241 วิชาโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น ม.1/3
person
ง21241 วิชาโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น ม.1/3

ผู้สอน
Miss Chulalak Thanarak
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง21241 วิชาโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น ม.1/3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8162

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

♥ ❀๏•ิ_•ิ๏ ❀ ♥ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1/3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)