ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ม.5/2) ปี กศ.56
ผู้สอน

นาย ปิยะชน โพธิยะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ม.5/2) ปี กศ.56

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8165

สถานศึกษา
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

คำอธิบายชั้นเรียนClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.