homeภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ม.5/1) ปี กศ.56
person
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ม.5/1) ปี กศ.56

ผู้สอน
นาย ปิยะชน โพธิยะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ม.5/1) ปี กศ.56

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8166

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เพิ่มเติม ม 5 โหลดงาน  ติดต่อกับผู้สอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)