homeม.2/1พื้นฐาน
person
ม.2/1พื้นฐาน

ผู้สอน
นาย ศักดิ์ พันชน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.2/1พื้นฐาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8168

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาพื้นฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)