homeม.2/1พื้นฐาน
personperson_add
ม.2/1พื้นฐาน

ผู้สอน
person
นาย ศักดิ์ พันชน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.2/1พื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8168

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาพื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)