homeวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รหัสวิชา อ33201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
person
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รหัสวิชา อ33201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาง พรนิภา ตอพล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รหัสวิชา อ33201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8173

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

Phrasal verb


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)