homeวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รหัสวิชา อ33201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รหัสวิชา อ33201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาง พรนิภา ตอพล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รหัสวิชา อ33201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8173

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

Phrasal verb


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)