นางสาวสุกุลวรรณ จันทกลิ่น เลขที่ 17 ชั้น ม.5/1


ผู้สอน
นางสาว สุกุลวรรณ จันทกลิ่น
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นางสาวสุกุลวรรณ จันทกลิ่น เลขที่ 17 ชั้น ม.5/1

รหัสวิชา
818

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

คำอธิบายวิชา

เเลกเปลี่ยนความรู้เรื่องอื่น ๆ กับหลายบุคคล เเละเเนะนำความรู้เเขนงต่าง ๆ  

กำลังอยู่ในสถานะ :  นักเรียน

สถานศึกษา : โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับ : คุณครูอุทัยวรรณ   พันธ์สุวรรณ

กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ห้อง 1 

คุณครูที่ปรึกษา

1.นายประจวบ  เอื้อสันเทียะ

2. นางธนัฏฐา   เอื้อสันเทียะ

ติดต่อผู้ดูเเลชั้นเรียน :  087-8766992  เเละ  045 - 481387

Facebook  :  Sukulwan  Chantaklin 

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books