เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นางสาวสุกุลวรรณ จันทกลิ่น เลขที่ 17 ชั้น ม.5/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เเลกเปลี่ยนความรู้เรื่องอื่น ๆ กับหลายบุคคล เเละเเนะนำความรู้เเขนงต่าง ๆ  

กำลังอยู่ในสถานะ :  นักเรียน

สถานศึกษา : โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับ : คุณครูอุทัยวรรณ   พันธ์สุวรรณ

กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ห้อง 1 

คุณครูที่ปรึกษา

1.นายประจวบ  เอื้อสันเทียะ

2. นางธนัฏฐา   เอื้อสันเทียะ

ติดต่อผู้ดูเเลชั้นเรียน :  087-8766992  เเละ  045 - 481387

Facebook  :  Sukulwan  Chantaklin