แนะแนวม.2 บว.สร้างสุข

คำอธิบายชั้นเรียน

เรามาช่วยค้นหาตัวตน ทักษะ พัฒนาศักยภาพเด็กไทย เพื่อความสุขอันยั่งยืนของผู้เรียน