homeวรรรณศิลป์อีสาน
personperson_add
วรรรณศิลป์อีสาน

ผู้สอน
mr prasong somarat
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วรรรณศิลป์อีสาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8181

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศาสตร์ท้องถิ่น ศิลป์ภาษา พัฒนาการเรียนรู้  คู่ท้องถิ่นไทยอีสาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)