ม4.2


ผู้สอน
นาย อุดมทรัพย์ อัยรา
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม4.2

รหัสวิชา
8183

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

คำอธิบายวิชา

ฟิสิกส์ ม4.10


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)