ผู้สอน
นาย อุดมทรัพย์ อัยรา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม4.2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8183

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย


คำอธิบายชั้นเรียน

ฟิสิกส์ ม4.10