homeการศึกษาค้นคว้าฯ IS
person
การศึกษาค้นคว้าฯ IS

ผู้สอน
mr prasong somarat
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การศึกษาค้นคว้าฯ IS

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8184

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สื่อสารชาญฉลาด   ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)