homeฟิสิกส์เพิ่มเติม 5
personperson_add
ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5

ผู้สอน
นาย ศิรมณ์ เสถียรรัมย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8185

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเรียนฟิสิกส์ รัดับชั้น ม.6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)