ภาษาไทย


ผู้สอน
นางสาว โสภา สุวรรณ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย

รหัสวิชา
819

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นโชค

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย หลักการใช้ภาษาไย และการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเพลงและแบบฝึกที่สนุกสนาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books