homeภาษาไทย
person
ภาษาไทย

ผู้สอน
นางสาว โสภา สุวรรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
819

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย หลักการใช้ภาษาไย และการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเพลงและแบบฝึกที่สนุกสนาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)