homeคอมพิวเตอร์ คท 2/1.
person
คอมพิวเตอร์ คท 2/1.

ผู้สอน
nongfa sakulrat saelee
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ คท 2/1.

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8194

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

น่าเบื่อ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)