คอมพิวเตอร์ คท 2/1.

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

น่าเบื่อ