homeชั้น ม.๖/๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
personperson_add
ชั้น ม.๖/๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ผู้สอน
นาย ถาวร ขึมภูเขียว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.๖/๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
82

สถานศึกษา
โรงเรียนภูเขียว

คำอธิบายชั้นเรียน

การสืบค้นข้อมูล

การใช้งาน www.class.in.th

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)