นางสาวอัญมณี พงษ์สุระ


ผู้สอน
นางสาว อัญมณี พงษ์สุระ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นางสาวอัญมณี พงษ์สุระ

รหัสวิชา
820

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

คำอธิบายวิชา

ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์การเรียนภาษาอังกฤษให้สนุก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books