ผู้สอน
นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8205

สถานศึกษา

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

IT401