นางสาวสิริวรรณ คำสิม


ผู้สอน
นางสาว สิริวรรณ คำสิม
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นางสาวสิริวรรณ คำสิม

รหัสวิชา
821

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

คำอธิบายวิชา

โรงเรียน แห่งความฝัน  the star wow!!


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books