ผู้สอน
นาย ปวันกฤษฏิ์ มะธี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8212

สถานศึกษา

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม