homeม.2/1
personperson_add
ม.2/1

ผู้สอน
นาย ทักษิณ มวลมนตรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.2/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8216

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน


การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย Program sketchup8


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)