homeกศน.จังหวัดลำพูน
person
กศน.จังหวัดลำพูน

ผู้สอน
นาง ปราณี อร่ามดิลกรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
กศน.จังหวัดลำพูน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8220

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนรู้ตลอดชีวิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)