เตรียมศิลปนิพนธ์ Sec 07 เทอม 1-56
ผู้สอน

อาจารย์ ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เตรียมศิลปนิพนธ์ Sec 07 เทอม 1-56

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8221

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้นักศึกษาบันทึกสิ่งที่ได้พบเห็น สิ่งที่ได้เรียนรู้ มาเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.