ผู้สอน
นาย ปิยะชน โพธิยะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ม.4/1) ปี กศ.56


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8222

สถานศึกษา

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ม.4/1) ปี กศ.56 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.