การจัดการชั้นเรียน


ผู้สอน
นางสาว ศรัญญา พรหมขวัญ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการชั้นเรียน

รหัสวิชา
8229

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การจัดการชั้นเรียน฿1,190.00 -49.66%
฿990.00 -53.23%
฿300.00 -5.12%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)