นางสาวศศิพิมพ์ คำสระ


ผู้สอน
นางสาว ศศิพิมพ์ คำสระ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นางสาวศศิพิมพ์ คำสระ

รหัสวิชา
823

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

คำอธิบายวิชา

อยากเก่งภาษา ต้องมาที่นี้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books