homeนางสาวศศิพิมพ์ คำสระ
person
นางสาวศศิพิมพ์ คำสระ

ผู้สอน
นางสาว ศศิพิมพ์ คำสระ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นางสาวศศิพิมพ์ คำสระ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
823

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อยากเก่งภาษา ต้องมาที่นี้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)