homeโรงพยาบาล
person
โรงพยาบาล

ผู้สอน
นางสาว กมลวรรณ จันทร์เฉลิม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โรงพยาบาล

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8234

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนจากการทำงาน ประสบการณ์ในการทำงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)