homeออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับชั้น ม.6
personperson_add
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับชั้น ม.6

ผู้สอน
นาย พิชิต ศิลาจันทึก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับชั้น ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8241

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)