ออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับชั้น ม.6
ผู้สอน

นาย พิชิต ศิลาจันทึก

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับชั้น ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8241

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.