homeมัธยมศึกษาปีที่ 5
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
นาย ภูวเนศวร์ บุญทา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8255

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ม.5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)