homeวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม. 4 (ชีววิทยา)
person
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม. 4 (ชีววิทยา)

ผู้สอน
นาง พิชยา ชูมก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม. 4 (ชีววิทยา)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
826

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม. 4 (ชีววิทยา)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)