วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม. 4 (ชีววิทยา)


ผู้สอน
นาง พิชยา ชูมก
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม. 4 (ชีววิทยา)

รหัสวิชา
826

สถานศึกษา
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

คำอธิบายวิชา

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม. 4 (ชีววิทยา)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books