homeภาษาอังกฤษ อ 21101
person
ภาษาอังกฤษ อ 21101

ผู้สอน
นางสาว จีริสุดา จันทีนอก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ อ 21101

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8265

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปี พ.ศ. 2526


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)