homeวิทยาศาสตร์ ว22101
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ว22101

ผู้สอน
นางสาว พิมพ์ใจ คเชนทร์ชาติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ว22101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8267

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)