homeสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส ๒๓๑๐๑
person
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส ๒๓๑๐๑

ผู้สอน
นาย สิปปกรณ์ ทับปัดชา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส ๒๓๑๐๑

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8271

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รวบรวม ๕ สาระ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)