homeระดับมัธยมศึกษาปีที่4
personperson_add
ระดับมัธยมศึกษาปีที่4

ผู้สอน
วุฒิชัย ภูดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8275

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความเข้าใจเรื่อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)