homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ผู้สอน
เกศินีนาฏ แย้มนิล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
828

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับ สู่การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ขอให้สนุกกับการเรียนแบบใหม่นะคะ.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)