homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นาย ศิริโรจน์ เกิดผล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8280

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ง 31101


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)