ผู้สอน
นาง วริษฐา ปภาดาโสภณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สังคมศึกษา ม.3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8282

สถานศึกษา

โนนสมบูรณ์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน