homeสังคมศึกษา ม.3
personperson_add
สังคมศึกษา ม.3

ผู้สอน
นาง วริษฐา ปภาดาโสภณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8282

สถานศึกษา
โนนสมบูรณ์วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)