ผู้สอน
นาย ศิริโรจน์ เกิดผล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8283

สถานศึกษา

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ง 31101