ผู้สอน
นางสาว ษิญาภา พรมโสภา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

日本語 :ภาษาญี่ปุ่น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8285

สถานศึกษา

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆ