ผู้สอน
นาง ฉัตราภรณ์ พิพัฒน์ชลธี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ห้อง30241


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8289

สถานศึกษา

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์1