ผู้สอน
นาง พนิดา ผ่องแผ้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เคมี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8293

สถานศึกษา

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เคมีชั้นมัธยม4