ผู้สอน
นางสาว สุภาภรณ์ ลือกระโทก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ห้องเรียนครูกุ๊กไก่สอนภาษาอังกฤษ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8294

สถานศึกษา

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดต้อนรับนักเรียนเพื่อเรียนรู้สู่โลกกว้างภาษาอังกฤษ