homeห้องเรียนครูกุ๊กไก่สอนภาษาอังกฤษ
personperson_add
ห้องเรียนครูกุ๊กไก่สอนภาษาอังกฤษ

ผู้สอน
นางสาว สุภาภรณ์ ลือกระโทก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนครูกุ๊กไก่สอนภาษาอังกฤษ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8294

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดต้อนรับนักเรียนเพื่อเรียนรู้สู่โลกกว้างภาษาอังกฤษ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)